Menu
A cég / Pályázat

GOP-2.1.1-08/B-2008-0089

A H.T.M. Magyar-Osztrák Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt teljes mértékben megvalósította a GOP-2.1.1-08/B-2008-0089 azonosító számú pályázati projektjét.

A támogatás intenzitása 30%, a támogatási összeg 37.920.523 Ft.

A projekt keretében 4 fő pillér: az eszközbeszerzés, az ingatlan infrastrukturális beruházás, az információs technológia-fejlesztés és a vállalati tanácsadás valósult meg.

1; Beszerzésre került egy FIRST MCV-2000 típusú CNC megmunkáló központ, 3 darab SQ-404 típus jelzésű elektropermanens mágnes asztal illetve egy METRIS 3D mérőgép, amelyek a elsősorban a gyártás korszerűsítését szolgálják, a termelőkapacitást bővítik.

2; Ingatlan infrastrukturális beruházás: Elsődleges célként az energiaköltségek és a káros anyag kibocsátás csökkentését tűztük ki. Gyártócsarnokunk tetőszerkezetét hőszigetelő héjazattal láttuk el, az irodaépület nyílászáróit energiatakarékos ablakokra és ajtókra cseréltük ki. Megvásárlásra került egy modern kazán ( energia-konténer ), amely csökkenti függőségünket az áram-, illetve a gázellátástól és egyben fűtésünk szinte teljes egészében átállítódik bioenergiára. A modern kor elvárásainak megfelelő irattárat valósítottunk meg, amelynek segítségével a törvényi kötelezettségeknek illetve partnereink igényeinek igyekszünk megfelelni oly módon, hogy dokumentációink megőrzését megbízható módon biztosítjuk.

3; Információs technológia fejlesztés: Beszerzésre kerültek személyi számítógépek, monitorok illetve nyomtatók, amelyek az elavult számítástechnikai eszközök modern berendezésekre való felváltását tette lehetővé.

4; Tanácsadás: a Berép Consult Kft esélyegyenlőségi, fenntarthatósági és szervezetfejlesztési tanácsadással járul hozzá projekt sikerességéhez.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elérhetősége: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
A Közreműködő Szervezet elérhetőségei: MAG ZRT ügyfélszolgálata, MAG ZRT
Az Irányító Hatóság elérhetősége: Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139, Budapest Váci u. 83.
Telefon: 06/40-200-617
www.magzrt.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077, Budapest Wesselényi u. 20-22.
Infó vonal: 06/40-638-638

 

GOP-1.3.1-10/A-2010-0166

K+F pályázat

A H.T.M. Magyar-Osztrák Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt 40 millió forintos uniós támogatást pályáz meg a GOP keretén belül kiírt „Vállalati innováció támogatása” tárgyú pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A „High-Tech technológia kifejlesztése a H.T.M. Zrt-nél” című projekt összköltsége 149,8 millió forint.

A H.T.M. Kft 1992-ben kezdte meg működését, 80%-ban külföldi tulajdonosok által került alapításra - mint a H.T.M. Zrt jogelődje – közel húsz főt foglalkoztató kisvállalkozásként. A vállalkozás fő profilja az ipari szerszámok gyártása, módosítása illetve javítása volt.

A vállalkozás a Haidlmair csoporthoz tartozó leányvállalatként működik, amely 2009. április 1-vel változtatott gazdasági formát és vált zártkörűen működő részvénytársasággá, melynek alkalmazotti létszáma meghaladja a 80 főt.

Cégünkben a gyártás, megmunkálás három fő üzletágba csoportosítható:

szerszámgyártás:

  • hideg-, meleg alakító szerszámok
  • alu-öntő szerszámok
  • présszerszámok
  • kokilla-szerszámok
  • műanyag fröccsöntő szerszámok

szerszámház-gyártás

  • kapcsolt vállalkozásunk számára gyártunk fröccsöntő szerszámok szerszámházait

sorozatgyártás

  • az energiaipar számára végzünk turbina-alkatrész megmunkálást

 

A versenyképesség fenntartása illetve a hatékonyság növelése érdekében vállalkozásunk életében a kutatás-fejlesztési tevékenység nélkülözhetetlen, segítségével alakítunk ki új megmunkálási, gyártási és mérési technológiákat, melyek biztosítják számunkra, hogy a legmagasabb szinten meg tudjunk felelni vevőink elvárásainak.

A jelen K+F projekt megvalósításával fő célunk, hogy az igen magas hőmérsékleten dolgozó speciális ötvözetű és kerámia bevonatú alkatrészek forgácsolási és mérési technológiáját illetve autók belső elemeinek ( ülések ) kényelmét szolgáló beépített egységek gyártási technológiáját fejlesszük.

Célkitűzésünk, hogy a megrendelők által elvárt pontosság, felület alak és dimenzió, tűrés pontosság, felületi keménység, repedésmentes megmunkálási technológia kerüljön kifejlesztésre. Az általunk fejlesztett ülésszerszámnak képesnek kell lennie a nagy bonyolultságú geometria lemez és műanyag konstrukció alakítására, a csatlakozás pontos kialakítására és a speciális mozgásokból adódó anyagtulajdonságok biztosítására.

 

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139, Budapest Váci u. 83.
Telefon: 06/40-200-617
www.magzrt.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077, Budapest Wesselényi u. 20-22.
infó vonal: 06/40-638-638

 

GOP-2.1.1-11/B-2011-0264

Vállalati technológia fejlesztés a H.T.M. Zrt.-nél

Vállalkozásunk 2011. évben is sikeresen pályázott, az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében nyertünk el egyszeri, vissza nem térítendő támogatást. Projektünk célja a forgácsolási kapacitás növelése illetve a minőség-ellenőrzés fejlesztése. A támogatási összeg felhasználásával egy HERMLE C-30 típusú forgácsológépet illetve kettő Konecrnes forgó daru-t szerzünk be.

Projekt neve: Vállalati technológia fejlesztés a H.T.M. Zrt.-nél
Projekt azonosítója: GOP-2.1.1-11/B-2011-0264
Projekt megkezdése: 2011.10.27.
Projekt tervezett befejezése: 2013.10.25.

A támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (http://www.nfu.gov.hu/) képviseletében, mint közreműködő szervezet a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (http://www.magzrt.hu) jár el.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139, Budapest Váci u. 83.
Telefon: 06/40-200-617
www.magzrt.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077, Budapest Wesselényi u. 20-22.
infó vonal: 06/40-638-638

 

GOP-2.1.1-11/B-2012-0100

Komplex műszaki fejlesztés a H.T.M. Zrt-nél

Pályázati azonosító: GOP-2.1.1-11/B-2012-0100
Pályázat megnevezése: "Komplex műszaki fejlesztés a H.T.M Zrt-nél"
Pályázat összköltsége: 179.969.405 Ft
Támogatás intenzitás: 35%
Támogatás mértéke: 62.989.290 Ft

Rövid összefoglaló:

A pályázat segítségével megvalósított projekt két területet érintett:

1. Infrastrukturális és ingatlan beruházás: a gyártási hatékonyság növelése érdekében a 3. számú gyártócsarnok belmagassága megnövelésre került, így a korábbi szűkös, kedvezőtlen kialakítású gyártási feltételek jelentősen javultak, amelyek kedvező hatást gyakoroltak az anyagmozgatásra (2 darab 5 tonnás híddaru telepítésre került), a környezet- és munkavédelmi szempontokat is szem előtt tartva. A beruházás keretein belül új hőszigetelt tetőszerkezet illetve oldalfalazat került kialakításra. Az elavult, rossz állapotban lévő elektromos hálózat teljes mértékben felújításra került.

2. Gyártási kapacitásunkat is bővítettük, egy új 5 tengelyes HERMLE C-42 típusú CNC megmunkáló központ beszerzésével, amely lehetővé teszi a bonyolult, szimultán 5 tengelyes fémmegmunkálási technológia alkalmazását. Az eszközbeszerzés segítségével rövidebb határidők vállalása mellett, magas technológiai szinten tudjuk megrendelőink igényeit kielégíteni.

TÁMOP-2.3.4.A-13/1-2014-0872

Gyakornoki program a H.T.M. ZRT-nél

Pályázati azonosító: TÁMOP-2.3.4.A-13/1-2014-0872
Pályázat megnevezése: "Gyakornoki program a H.T.M. ZRT-nél"
Pályázat összköltsége: 10.397.178 Ft
Projekt megkezdése: 2014.08.11.
Projekt megvalósításának dátuma: 2015.07.10.

A HTM ZRT-nél a gyakornoki program megvalósulásának elszámolható költségeit az Európai Szociális Alap és hazai központi költségvetési előirányzat vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozta. A pályázat összköltsége 10 millió forint volt.

A gyakornoki program lényege a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó új foglalkoztatás támogatása. Elsődleges cél a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolarendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. További cél olyan 25 év alatti fiatal, szakképesítéssel rendelkező pályakezdő alkalmazása, aki tanulószerződés keretében sajátította el szakmája gyakorlati ismereteit, vagy olyan 25 év alatti fiatal, aki középszintű szakképesítését első szakképesítésként, a nappali rendszerű iskolai oktatásban szerezte.